Asystent międzykulturowy – wsparciem żorzan

Już prawie rok przy Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych działa asystentka międzykulturowa Alla Brożyna, wspierająca nowych mieszkańców Żor z doświadczeniem migracji.

Decyzja władz miasta o powstaniu takiego stanowiska na stałe w mieście, w którym w okresie przedpandemicznym liczba cudzoziemców zbliżała się do 10% wszystkich mieszkańców, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie, zgłoszone przez przedstawicieli instytucji miejskich, mających styczność z przyjezdnymi oraz przez też samych cudzoziemców.

W ubiegłym roku nieformalna grupa Nieobcy przy wsparciu Asystentki międzykulturowej zrealizowała inicjatywę Akcja ADAPTACJA! na rzecz rodzin z dziećmi z doświadczeniem migracji, dofinansowaną przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstał również ukraińsko-polski informator „Mapa zainteresowań” z ofertą zajęć pozaszkolnych edukacyjnych i sportowych.

Do zadań Asystentki należą: przeprowadzenie konsultacji dla obcokrajowców, osób przyjezdnych, mających problemz porozumiewaniem się w języku polskim, oraz osób zainteresowanych współpracą, nawiązaniem kontaktu i zatrudnieniem pracowników z-za granicy bezpośrednio na firmę;- kontaktowanie się z urzędami oraz instytucjami miejskimi w celu pozyskania informacji dot. pytań cudzoziemców oraz osób, mających problemy z porozumiewaniem się w języku polskim;- pomoc obcokrajowcom w wypełnieniu dokumentów urzędowych, CV w języku polskim etc.;- towarzyszenie żorskim cudzoziemcom w urzędach oraz instytucjach miejskich, szkołach, przedszkolach, przychodniach, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych wraz z tłumaczeniem ustnym;- wsparcie adaptacyjne oraz informacyjne rodziców oraz dzieci cudzoziemskich w żorskich szkołach, kontakt z dyrekcją szkół;- informowanie o integracyjnych inicjatywach na rzecz migrantów w mieście Żory i okolicy;- tłumaczenie krótkich komunikatów informacyjnych, przekazanych przez Urząd Miasta oraz instytucje miejskie, skierowanych w tym do cudzoziemców.- wsparcie we włączeniu społecznym cudzoziemców.

Punkt konsultacyjny mieści się w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowychna os. Sikorskiego 52, w Żorach.

Ze względu na specyfikę działania Asystenta Międzykulturowego, która wymaga niestacjonarnego charakteru i pracy w terenie, preferowany jest w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny w celu dalszego załatwienia sprawy tel. 530 330 219 (rozmowa w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim) e-mail: asystent.miedzykulturowy@cop.zory.pl

Przewiń do góry