Uncategorized

Wspólnota kultur – o programie „Razem w klasie”

Profesjonalne i gotowe do użycia narzędzia edukacji międzykulturowej do pracy w klasie. Warto przeczytać i dołączyć do programu. .https://www.szkolazklasa.org.pl/wspolnota-kultur-o-programie-razem-w-klasie/?fbclid=IwAR2K4gOPI1yB9pU4ruo7hpQuKV567usAlgnFst-CUUDk6H3vcuaSX8L543k

STRONGER TOGETHER Międzykulturowe spotkania

Edukacja międzykulturowa jest punktem wyjścia do pokojowego współistnienia. Koncentruje się na różnorodności i odmienności, otwartych pytaniach, a także refleksji i zmianie. Uczy empatii, solidarności oraz pozytywnej współzależności i współodpowiedzialności. Zapobiega przemocy i agresji wynikającej z niewiedzy i strachu. Nie da się uczyć międzykulturowo, bez nawiązywania relacji wielokulturowych.  Każda z naszych sześciu organizacji pozarządowych działa na rzecz przeciwdziałania …

STRONGER TOGETHER Międzykulturowe spotkania Czytaj więcej »

STRONGER TOGETHER Wilno miasto wielokulturowe

Mieliśmy ogromne szczęście, że sześć różnych organizacji z Polski i Litwy mogło się spotkać w ramach projektu „Stronger Together” Wilnie, w wyjątkowym mieście, od wieków słynącym z wielokulturowości. Przez kilka dni obserwowaliśmy miejsca ważne historycznie dla Litwy i dla Polski. Odkrywaliśmy też miejsca schowane przed tłumem, nieoczywiste i pełne uroku. Wilno i jego mieszkańcy skradli nasze serca. Bardzo …

STRONGER TOGETHER Wilno miasto wielokulturowe Czytaj więcej »

STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji” (Wilno, 09.06.2022, cz.2)

Drugą cześć szkolenia rozpoczęliśmy od bardzo intensywnej pracy w podgrupach sześciu organizacji. Przyjrzeliśmy się z bliska, dzięki analizie SWOT, działaniom naszych stowarzyszeń i fundacji. Najciekawszą częścią spotkania, była prezentacja analizy, która pozwoliła o wiele głębiej spojrzeć na pracę naszych partnerskich organizacji. To był bardzo dobry czas, który otworzył nas na nowe wyzwania i zadania.  Organizacje …

STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji” (Wilno, 09.06.2022, cz.2) Czytaj więcej »

STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji”(Wilno, 9.06.2022, cz.1)

Jednym z ważniejszych momentów naszego spotkania było szkolenie „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji: samoidentyfikacja i rozwiązywanie problemów”, które 9 czerwca 2022 roku poprowadziła pochodząca z Wilna trenerka antydyskryminacyjna Agnė Pakšytė. Spotkanie to, dzięki gościnności Sandry Adomavičiūtė, dyrektorce programu Aktywni Obywatele w Litwie z ramienia organizacji Atviros Lietuvos fondas, odbyło się w siedzibie Fundacji Otwarta …

STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji”(Wilno, 9.06.2022, cz.1) Czytaj więcej »

STRONGER TOGETHER w Wilnie

„Biada temu kto wyrusza i nie powraca” (Oskar Miłosz). Powróciliśmy. Choć niedosłownie, bo przemknęliśmy kilka kilometrów od Dworu Miłosza, w drodze do Wilna, to jednakwróciliśmy myślami, do miejsca, które nas zainspirowało do spotkania, do ponownego zbudowania pomostu między nami i naszymi kulturami.Wszystko zaczęło się w Krasnogrudzie, podczas polsko-litewskiego seminarium „Usłyszeć Innego/Inną”, które odbyło się w …

STRONGER TOGETHER w Wilnie Czytaj więcej »

STRONGER TOGETHER kontynuacja idei „Usłyszeć Innego/Inną”

Idea projektu Between Cultures Between Words nadal się rozwija. Choć zakończyliśmy grant przyznany nam z w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, to ogrom pracy włożony w realizację projektu zaowocował nowymi relacjami i pomysłami. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowym seminarium „Usłyszeć Innego/Inną” realizujemy obecnie projekt STRONGER TOGETHER. Skupiamy się na wzmocnieniu dialogu pomiędzy sześcioma organizacjami pozarządowymi …

STRONGER TOGETHER kontynuacja idei „Usłyszeć Innego/Inną” Czytaj więcej »

Lubię mówić z Tobą

Podczas szkoleń w ramach projektu Between Cultures Between Words prowadzimy warsztat „Lubię mówić z Tobą”, który polega na konwersacji z nowo poznanym lub dobrym znajomym na różne tematy w określony odcinek czasu. Takie ćwiczenia pomagają „rozgrzać” uczestników szkolenia na samym początku i otworzyć ich umysły na inne opinie, zdania, innych ludzi. Taki warsztat również popowadziliśmy …

Lubię mówić z Tobą Czytaj więcej »

Czerwiec miesiącem spotkań i szkoleń

Wykorzystujemy sprzyjającą pogodę i organizujemy spotkania w terenie! 7 czerwca od godz. 8:00 do 16:00 zaprosiliśmy na szkolenie z przeciwdziałania dyskryminacji, hejtowi i mowie nienawiści młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. Po raz kolejny cieszymy się, że możemy porozmawiać o tematach trudnych w sposób warsztatowy, przy wsparciu trenerów i przedstawicieli Policji. Projekt …

Czerwiec miesiącem spotkań i szkoleń Czytaj więcej »

Przewiń do góry