Edukując młodzież, inwestujemy w lepszą przyszłość

Postępująca automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji sprawiają, że coraz ważniejszy staje się rozwój kompetencji miękkich. Naukowcy, edukatorzy i społecznicy podkreślają z kolei ogromną rolę młodzieżowych rad miast i gmin w budowie aktywnych postaw obywatelskich. 

Pisząc projekt Between Cultures Between Words, miałyśmy świadomość, że przede wszystkim mamy się skupiać i edukować młodzież z zakresu zwalczania dyskryminacji, tolerancji w społeczeństwie różnorodnym i wielokulturowym. Młodzi liderzy będą mięć kompencje, żeby przekazać swoją wiedzę rowieśnikom i nie będą patrzeć na świat przez pryzmat stereotypów starszego pokolenia.

22 października od 08:00 do 16:00 odbyło się szkolenie w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych dla młodych liderów społeczności lokalnej z Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tisznera. Szkolenie poprowadziły Anita Czerner-Lebedew i Renata Gibas.

Przewiń do góry