Słowa mają moc!

O tym ponownie przekonali się uczestnicy szkolenia z przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści.

Spotkanie odbyło się 23 października i wspólnie poprowadzili go Barbara Bania. Terapia psychoterapeutka w procesie certyfikacji oraz Tomasz Krajewski specjalista psychoterapii uzależnień.

Zaproszeni liderzy społeczności lokalnej z Żor i okolic mogli porozmawiać o migracjach w kontekście naszego regionu, o stereotypach i uprzedzeniach, a dzięki doświadczeniu prowadzących mogli wspólnie uczestniczyć w rozwijających warsztatach.

Koordynatorka projektu Anita Czerner-Lebedew przybliżyła uczestnikom ideę i misję projektu Between Cultures Between Words oraz przedstawiła organizatora projektu Stowarzyszenie MALOKA i partnerów Żorska Strefa Przedsiębiorczości oraz Komendę Miejską Policji w Żorach. Opowiedziała również o programie Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy który dofinansowuje dotacją projekt „Pomiędzy kulturami między słowami”.

Przewiń do góry