STRONGER TOGETHER kontynuacja idei „Usłyszeć Innego/Inną”

Idea projektu Between Cultures Between Words nadal się rozwija. Choć zakończyliśmy grant przyznany nam z w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, to ogrom pracy włożony w realizację projektu zaowocował nowymi relacjami i pomysłami.

Dzięki uczestnictwu w międzynarodowym seminarium „Usłyszeć Innego/Inną” realizujemy obecnie projekt STRONGER TOGETHER. Skupiamy się na wzmocnieniu dialogu pomiędzy sześcioma organizacjami pozarządowymi z Polski oraz Litwy. Mamy przyjemność współpracować z Fundacją w Stronę Dialogu, Stowarzyszeniem Pomysł na Józefosław, Fundacją „Jesteśmy Dla Was”, Plan Your Culture oraz z litewskim partnerem VŠĮ „Romų Integracijos Centras”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Pierwsza część naszych działań to wspieraniem przekazu antydyskryminacyjnego w sieci. W czerwcu natomiast spotkamy się w Wilnie, gdzie będziemy wymieniać się doświadczeniami i budować relacje międzykulturowe pomiędzy partnerami.

The STRONGER TOGETHER project is a continuation of the theme of ​​the international seminar „Hear the Other”, through strengthening the intercultural dialogue between six NGOs from Poland and Lithuania.The first part of the project is an online campaign lasting several weeks, during which we want to support the anti-discrimination message online, the second part is a meeting in Vilnius in June 2022, which will be an opportunity to exchange experiences and build intercultural relations between partners.

#Tydzieńdlaedukacjiantydyskryminacyjnej#FundacjaBatorego#AltvirosLietuvosfondas#Dialogmiędzykulturowy#UsłyszećInnegoInną

Przewiń do góry