STRONGER TOGETHER Wilno miasto wielokulturowe

Mieliśmy ogromne szczęście, że sześć różnych organizacji z Polski i Litwy mogło się spotkać w ramach projektu „Stronger Together” Wilnie, w wyjątkowym mieście, od wieków słynącym z wielokulturowości. Przez kilka dni obserwowaliśmy miejsca ważne historycznie dla Litwy i dla Polski. Odkrywaliśmy też miejsca schowane przed tłumem, nieoczywiste i pełne uroku. Wilno i jego mieszkańcy skradli nasze serca. Bardzo chcemy tu powrócić, bo czujemy, że przed nami jeszcze wiele do odkrycia. 

We were very lucky that six different organizations from Poland and Lithuania could meet as part of the „Stronger Together” project in Vilnius, in a unique city that has been famous for its multiculturalism for centuries. For several days, we observed historically important places for Lithuania and Poland. We also discovered places hidden from the crowd, unobvious and full of charm. Vilnius and its inhabitants have stolen our hearts. We really want to come back here, because we feel that we still have a lot to discover.

Dziękujemy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Atviros Lietuvos fondas za możliwość ponownego spotkania.We would like to thank the Active Citizens Program – National Fund and Atviros Lietuvos fondas for the opportunity to meet again.

Przewiń do góry